PÄLS:
Pälsen ska vara kort och tät och ge gott skydd mot väder och vind.

Kommentarer:

Det förekommer en del beaglar med alltför kort och tunt hårlag och detta är en stor nackdel eftersom det dels ger sämre skydd vid jakt i tät vegetation, och dels gör beaglen mer känslig för väder och vind.
Bruket att trimma beaglen är utbrett f.f.a. i USA, men förekommer även i Danmark och i någon mån i England och i Finland, mer sällan i Sverige. SBlK anser att beaglen som korthårig jakthund behöver pälsen som skydd under jakt och att den därför inte bör trimmas. I den mån trimningen medför svårighet att bedöma pälskvaliteten skall den medföra sänkning av prisvalören eller i utpräglade fall att hunden ges KEP:

Läs mer..