SVANS:
Svansen ska vara kraftig och måttligt lång. Den skall vara högt ansatt och bäras glatt, men inte vara ringlad över ryggen eller bäras framåtriktad från svansroten. Svansen skall vara tätt behårad, särskilt på undersidan.

Kommentarer:
Svansen är något av beaglens adelsmärke. En korrekt buren svans (ungefär "kl 1") med vit svansspets är av praktisk betydelse under jakt då den gör det lättare att se hunden i terrängen.
En svans som bärs för högt bruten över ryggen (svansspetsen mer än c:a 5 cm framför svansroten) drar ned helhetsintrycket och skall medföra sänkt prisvalör.
En ringlad svans som bärs som en spetssvans eller t o m är ringlad ned på sidan är ett allvarligt fel och bör kunna föranleda 0 pris, då hunden får ett otypiskt utseende.
Svansen skall vara ordentligt behårad och försedd med borste. Detta utgör ett viktigt skydd mot skador vid jakt i tät vegetation. En lång, smal svans drar ner helhetsintrycket.
Kroksvans eller defekt svanskotor är en abnormitet och medför att hunden tilldelas 0 pris

1. KORREKT ANSÄTTNING OCH LÄNGD
2. LÅGT ANSATT OCH FÖR GLAD SVANS
3. LÅGT ANSATT, FÖR LÅNG MED LITE PÄLS

1. PIPRENSARSVANS
2. RINGSVANS
3. GLAD SVANS
4. "KLOCKAN TVÅ"

Läs mer..