UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:
Beaglen skall vara en glad, vänlig och livlig jakthund. Den skall vara modig, mycket aktiv, uthållig och målmedveten. Den skall vara alert, intelligent och ha ett stabilt temperament. Den får aldrig visa aggressivitet eller skygghet.
Rasens huvudsakliga funktion är att jaga, främst hare, genom att följa dess spårvittring.


Kommentarer:
Genom sin bakgrund som packhund är beaglen under många hundra år selekterad för att kunna umgås med andra hundar i flock. I jaktkennlarna har beaglarna alltid hållits i grupp, med alla hanhundarna tillsammans för sig och tikarna för sig. Bråk mellan dem har inte kunnat accepteras. Detta har medfört att beaglen som ras är mycket social och också har lätt för att acceptera såväl barn, som andra husdjur. Bråk mellan hundarna i ringen eller annan aggressivitet är således mycket otypiskt för rasen och skall aldrig accepteras, liksom inte heller skygghet.

Läs mer...