Beaglens historia

Beaglen kommer ursprungligen från England. Redan på 1400-talet vet man att den användes till att jaga i \"pack\", dvs många hundar släpptes samtidigt. Jägarna gick för det mesta till fots och det byte man främst inriktade sig på var hare. Det fanns på den tiden många beaglevarianter och först på 1870-talet \"renodlades\" beaglen såsom vi känner den idag.

I Sverige påträffas de första beaglarna när de deltog i en hundutställning i Göteborg år 1891 men den riktiga utvecklingen av beaglen tar i Sverige fart först år 1955 då 22 kullar registrerades. Därefter har det gått stadigt framåt och idag har man allmänt accepterat beaglen som en av våra erkända jakthundsraser. I motsats till den gamla engelska traditionen att jaga i pack med flera hundar så strävar vi hela tiden efter att få en så bra ensamdrivande hund som möjligt.

Beaglen är en ganska liten robust hund av stövartyp med en mankhöjd som ligger mellan 33 och 41 cm. Den är lättdresserad och anpassar sig till de mest skiftande miljöer och förhållanden. Beagle och barn går alltid bra ihop. Aggressiva beaglar är mycket ovanliga och även om beaglen absolut inte någon mjäkig och menlös hund är den nästan aldrig skarp till sättet utan tvärtom mjuk, följsam och alltid inriktad påatt vara den övriga familjen till lags.

Beaglen är en mycket ärlig, trevlig, lättdresserad och öppen hund och dessa egenskaper parade med den jaktliga talang som beaglen besitter gör att man oreserverat kan rekommendera den till de jägare som vill ägna sig åt harjakt och med en liten, liten tvekan till dom som vill jaga rådjur. Beaglen har nämligen ibland en tendens att spontant bli helt rådjursren.