Köpa beagle - några goda råd.

Eftersom beaglen är en jakthund måste Du själv också vara jägare för att Du skall förstå vad för slags hund Du ämnar skaffa Dig och för att Du skall få största möjliga glädje av Din nya hund.

Vilka föräldrar valpen har är mycket viktigt. Är föräldrarna goda jakthundar och har man provat föräldrarna vid jaktprov.
 

Tag kontakt med Din lokalavdelnings avelsråd eller den centrala valpförmedlingen, telefonnumret till den ansvarige för den centrala valpförmedlingen kan Du också få hos Din lokalavdelning. Du få då uppgifter om var det finns valpar, vilka meriter valparnas föräldrar har och vilka övriga saker som är viktiga att tänka på innan Du bestämmer Dig för vilken valp Du skall välja.

Läs också i vår rasbeskrivning.

Har du frågor om beagle? Fråga vår valpförmedlare

Du hittar också en valplista på hemsidan


Lycka till med din nya beagle!