SE32102/2016 Rågbrantens Blazer
Ägare: Anders Sandlund
Västerbottens Beagleklubb