SBIKs tävlingar utifrån drevprovsverksamheten.


Från LA till Europapokal.


Vår viktigaste tävling är Beagle SM (Där tillåtet drevdjur i Tävlingen enl. BF-beslut 2002 är hare) och utifrån den tävlingen uttagning till NM och Europapokal. Nordiska Mästerskapet för Beagle alternerar mellan Norge, Finland och Sverige. De 3 första hundarna vid SM går till NM kommande år. Segrande hund vid SM blir SBIKS deltagare vid Europapokalen, som går av stapeln i olika länder i Europa, som en tävling mellan de drivande hundraserna utom tax och basset.


Steg 1. Uttagning i den egna Lokalavdelningen. Varje LA får skicka 2 hundar till en Regiontävling (RM). Landet är indelat i 3 Regionen, Norr, Mitt och Syd. Varje Region anordnar en central tävlingsplats under november.


Uttagningarna till RM varierar mellan de olika LAna. En del har direktuttagning vid ett klubbmästerskap, andra tar ut efter fjolårsmeriter, andra blandar olika former. Dock bygger all uttagning på LAnas drevprovsverksamhet.


Steg 2. Vid RM går de 3 först placerade hundarna vidare till HarSM. RM precis som SM och NM är 2-dagars tävlingar. Vid RM och SM är den ena dagen ordinarie prov (ODP).


Den inbördes ordningen vid RM och SM fastställs enligt nedanstående Tävlingsregler.

Drevpoäng
1:a pris Hare 50 poäng
2:a pris Hare 27 poäng
3:a pris Hare 15 poäng


Drevtid på hare upp till tredje pris ger 0,3 poäng/minut. Drevtid mellan 3:e och 2:a pris – 46 till 59 minuter - ger 0,5 poäng/minut. Drevtid över 2:a pris – 61-89 minuter . ger 0,7 poäng/minut. Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.


OBS! För att drevtid upp till 44 minuter ska ge poäng krävs ett prisdrev i botten.


Slutpoäng


Egenskapspoängen och Drevpoängen läggs sedan ihop till en slutpoäng. Vid lika slutpoäng vinner hund med högsta Drevpoäng. Vid lika poäng även där vinner yngsta hunden.


Hundar som ej reser vilt under provet blir oplacerade utan inbördes ordning.


RÄV ELLER RÅDJUR.


Prisdrev på Räv eller Rådjur redovisas i vanlig ordning i drevprovsprotokollet för eventuellt championat. Drev på dessa djurslag räknas dock inte in i respektive tävling.


Steg 3. De 3 bästa hundarna vid SM går till NM kommande år. Vinnaren av SM får starta i Europapokalen.


Steg 4. Nordiska Mästerskapet alternerar mellan Norge, Finland och Sverige. I år - 2011 - äger det rum utanför Lillehammer i Norge. Året därpå arrangerar Finland. I varje land tävlas det utifrån det landets regler. Första pris vid NM i annat land ger championat i det landets namn. (Förutsatt att man redan har ett svenskt championat). Lagledare utses av JpK.


Steg 5. Europapokalen går i ett Europeiskt land. 2011 gick det i Norge. Ansvaret för arrangemanget i Sverige är SKK, som också utser lagledare. Laget består av 1 beagle, en drever och en stövare.

 

SmåhundsSM.


Denna tävling är en kamp mellan Basset, Beagle, Drever och Tax . Här brukar Rådjursspecialisterna oftast dra längsta strået. Från Beagle skickar vi vår därför vår bästa rådjurshund och bästa Allroundhund och en tredje hund som tas ut av JPK.


Utförligare uttagningskriterier samt poängtabellen för tävlingen hittar du på hemsidan under Styrelse mm (statuter)

 

Bästa hund listorna.
Dessa listor bygger på resultaten från årets drevprovsverksamhet. Resultaten räknas fram som ett medelvärde för samtliga prov en hund gått under provsäsongen. Det finns en bästa harhundlista, rävhundslista, rådjurslista och en allroundlista. JpK svarar för resultatsammanställningen.


Kriterierna hittar du under Styrelse mm (statuter)


Sten Persson minne!


För detta år är den tävlingen avslutad. Man har kunnat anmäla sig till Regionansvariga ett visst datum före provtiden som varit mellan 20 – 31 oktober. Man kan starta var som helst i Sverige och priset är en inteckning i Sten Perssons vandringspris.


Tävlingen riktar sig främst till Allroundhundar och kriterierna hittar du under Styrelse mm (Statuter)


Tävlingen har haft mycket få deltagare. JpK avser att förenkla anmälningsförfarandet till kommande år för att möjligt öka intresset för tävlingen.


Övriga utmärkelser utifrån drevprovsverksamheten.


Det finns ett centralt Unghundspris för hundar upp till 24 månader och Riksdiplom mm. som du kan läsa mera om och se kriterier under Styrelse mm (Statuter) på hemsidan.


Vill du veta mera eller få klargörande om vår Tävlingsverksamhet, priser och utmärkelser utifrån drevprovsverksamheten kan du ta kontakt med Dick Wedin på


dickbertil@gmail.com eller telefon 070/28880012

Jaktprovskommitten

 

Vill du skriva ut information ovan finns det som pdf-fil HÄR