13.10 Pisku släppt för fjärde gången, har haft 2 kortare drev samt  ett tredjeprisdrev Rå
10.15 Pisku släppt i nytt område 09.21 ännu inget upptag
08.37 Pisku driver

SE54802/2016 Tipulin Pisku
Ägare: Mäenpää Marko
Gotlands Beagleklubb