Dag 2

08.35

09.15

10.05

11.05

12.05

13.05

14.05

 

Dag 1

Släntens Herta OBS tiderna är cirkatider då uppdatering sker

08.35 Herta söker bra, just i detta ögonblick markerar hon slag

09.15...............

10.05 Herta upptag 10:30

11.05.................

12.05.................

13.05 ............

14.05...........
 

SE JCH Släntens Herta
Ägare Ragnar Tauson
Mälardalens Beagleklubb