Skrovelmyras Emil OBS tiderna är cirka tider då uppdatering sker

08.45 Emil jobbar på slag............

09.35 Emil jobbar ihärdigt på slag fortfarande...

10.25 Jobbar på troligen slag efter skogshare som trycker hårt p.g.a. barmark

10:55 Emil kopplad och förflyttning pågår till nytt område

11.25 Emil återigen kopplad förflyttning till nytt område

12.25 Upptag fälthare 12.05 hittills 20 min och drev pågår

13.25 Just nu tappt, hittills 24 min drev

14.25 Emil, just nu 50 min hare och för tillfället tappt på väg

Avslut Emil kopplad och provet avslutat

Dag 1

08.45 Försiktigt sök ännu inga slag.

09.35 Jobbar på slag sedan 08:48

10.25 Fortsatt slagarbete.

11.25 Kopplad och släppt i nytt område.

12.25 Släppt på nytt område och är ute på sök

13.25 Emil har det tufft, jobbar på nya slag

14.25 Jobbar frenetiskt på slag fortfarande

Avslut Provet avbrutits för dagen