Släntens Herta OBS tiderna är cirka tider då uppdatering sker

08.30 Herta har skarpa slag, haren nog snart uppe? SMS från skogen upptag för Herta

09.20 Herta upptag 09.02 troligen hare, just nu tappt......

10.10 Herta har omkring 20 min på en besvärlig hare (mycket vägspring) drevet pågår

11.10 Herta kopplad efter 21 min hare (den besvärliga) släppt på nytt.

12.10 Herta jobbar på slag

13.10 Har hittils 18 min på hare och tappt för tillfället

14.10

Avslut Provdagen för Herta slutade med 50 min hardrev

Dag 1

08.30 Herta är ute på sök några enstaka väckskall hittills.

09.20 Inget upptag, fortsatt ute på sökrundor.

10.10 Herta kopplad , släppt i nytt område

11.10 Herta tog upp 10.44 6 min drev okänt just nu tappt

12.10 Hackigt drev 11 minuter på okänt. Släppt på nytt 11.30

13.10 Fortfarande inget som hänt

14.10 Jobbar på nytt slag

Avslut Provet avslutas Herta kopplad