Småhunds-SM 2010

 

Årets Småhunds-SM kommer även i år att traditionsenligt avgöras sista måndagen i november (den 29). Som vanligt kommer Drever, Basset, Tax och Beagle att delta. Tävlingens samlingsplats blir liksom förra året Tånga Hed i Vårgårda.

 

Organisation

Tävlingen kommer att organiseras på liknande sätt som förra året. Respektive klubb (Drever, Basset, Tax och Beagle) ställer upp med vardera tre hundar och tre egna domare. Vid förra årets tävling tillämpades på försök något annorlunda regler jämfört med tidigare upplagor av tävlingen. Reglerna kommer sannolikt att revideras något till årets tävling. Ett förslag skulle diskuterats vid ett möte mellan klubbarna den 21 augusti, men av olika skäl sköts detta möte framåt några veckor. Så fort mötet har hållits kommer det att informeras om de regler som skall gälla.

 

 PM Småhunds SM

 

Beaglelaget

Jaktprovskommittén har tagit ut hundar enligt de uttagningskriterier som beslutats vid möte 2010-07-19 (finns på hemsidan/”Information från Jaktprovskommittén”)

 

.

Årets Bästa Råhund: S17837/2005 Tanja, ägare Andreas Norberg, Mangskog

Allroundhund:S10931/2005 Carnelian´s Always Happy, ägare Boo Göthe, Ludgo.

(Årets Bästa Allroundhund, Starmaids Leader of the Pack, avstod sin plats).

Tredje hund: S26362/2006 Skrovelmyras Appe, ägare Björn Aspelin, Valbo

Folke Johansson kommer att fungera som lagledare för Beaglelaget. Domare kommer att utses och presenteras i god tid före tävlingen.