14.15 Vistenas Elvin avbryter provdagen
13.15 Elvin har släppt igen efter ett kortare drev som tog slut vid å. Nytt upptag sedan 5 min sedan.
12.08 Elvin har nytt upptag och drivit i 10 min.
11.15 Vistenas Elvin kopplad efter drygt 30 min drev. Släppt i nytt område
09.58 Elvin. Domarlaget i väntan på självman återgång efter 49 min drevtid.

09.19 Elvin driver fortfarande, drevet gått iväg 1,5 km, Rå observerat 2 ggr.
08.38 Elvin driver fortfarande, Rå observerat Elivin 2 minuter efter.
08.26 Elvin upptag 08.06 har drivit 20 min och har fortsatt drev hörs bra på 900 meter.

08.00 Elvin redo för start

SE28493/2017 Vistenas Elvin
Ägare: Frank Gustafsson
Östergötlands Beagleklubb