Stigsjödalens Rex OBS tiderna är cirka tider då uppdatering sker

08.20 Rex fick slag nästan omgående rapporten säger att han går och väcker. Snart upptag ????

09.10 Inget upptag för Rex ännu, jobbar på slag och väcker fortfarande

10.00 Rex har haft 10 min på okänt. Kopplad och släpps på nytt

11.00 Rex, nytt upptag ännu så länge okänt cirka 15 minuters drev..

12.00 Just nu 60 min hare och Rex kör på..........

13.00 Full tid för Rex 90 min hare. Strax nytt slåpp

14.00 Rex släppt igen nytt upptag hittills drev 8 min på okänt.

Avslut Rex kopplad för dagen på drevlöpan drevdjur okänt

Dag 1

08.20 Ännu lite tidigt, Rex ute på sök.

09.10 Rex kopplad och släppt i nytt område.

10.00 Drev för Rex hittills 15 minuter drevdjur troligen hare

11.00 Rex driver forfarande , drevdjur ännu inte konstaterat.

12.00 Driver fortfarande Rå observerat.

13.00 Rex kopplad och släppt på nytt

14.00 Rex nytt upptag 13:38 driver just nu, drevdjur ej konstaterat.

Avslut Rex fick ihop cirka 75 minuter hare. Provet avbrutits