Stigsjödalens Rex OBS tiderna är cirka tider då uppdatering sker

Dag 2

08:20

09:10

10:00

11:00 Rex har haft några korta drevrepriser, inget prisdrev. Nu släppt i nytt område.

12:00

13:00

14:00 Rex har just nu cirka 60 min drev, och driv fortsatt.

Dag 1

08:20 Rex upptag 08:07, driver just nu

09:10 Drevdjur konstaterat och det är hare. Har drivit sedan upptag dock med någa tappter, drevtid okänt. Just nu tappt

10:00 Rex har det jobbigt, just nu tappt. Drevtiden hittills cirka 40 minuter

11:00 Rex kopplad efter cirka 60 minuter på hare. Under förflyttning för nytt släpp

12:00 Rex släppt i nytt område

13:00 Ett kort drev på 8 min, nu släppt igen.

14:00 Rex har just nu cirka 30 minuter hare och drevet pågår

15:00 Det blev ytterligare en 2:a hare för Rex. Inväntar koppling