09:50 Nova tog upp en fälthare som hon drev i drygt 60 min, nu kopplad på trafikerad väg.
13:34 Nova har nu tagit upp Rå upptaget kom 13:07. Nova har haft 2 st hardrev som gick ut på trafikerad väg.

SE31745/2010 Storjordens Nova
Ägare: Lotta Magnusson
Nedre Norrlands Beagleklubb