Avelskommittén 

e-mail

Sammankallande

Ingemar Zentio                       0730-719007   

ingemarzentio@gmail.com
Ledamot/Valpförmedl.Camilla Gääw                         070-8848976jakt@skanninge.com

Rådgivande i hälsofrågor

Catharina Linde-Forsberg   0708-36 36 23

catharina.lindeforsberg@gmail.com