Sammankallande/Utställningsansvarig

Ewa Swedare Riddaregard 

Hejnum Riddare 412, 624 38  TINGSTÄDE

Tel. 070-644 93 33
ewa.swedare@swedpacks.se

Domaransvarig

Catharina Linde-Forsberg

Fjällbo, Funbo, 755 97 Uppsala

Tel. 018-36 36 25, 0708-36 36 23
catharina.lindeforsberg@gmail.com

 

Ledamot

Karin Festin
Skog Rådjursgläntan
590 55 Sturefors
013/10 15 54
0730/42 22 23
karin.festin@liu.se

Ledamot

Bernt Nilsson
Täppasvägen 24
818 32 Valbo
026/321 68
070/685 24 56
bernt.g.nilsson@passagen.se

Ledamot
Crista Edvardsson
Sjöstorp 401, 240 10 Dalby 046-144790
christa@topattractions.se

Ledamot
Madeleine Bäck
Västanå Merbergsvägen 11
795 96 Boda Kyrkby
072-311 40 14
madeleine@maliwicks.se

Ledamot
Ingela Holmgren
Morkullevägen 37
891 40 Örsköldsvik
070-252 78 67
ingelaholmgren62@gmail.com