SE37997/2016 Tino
Ägare: Lennart Sjöberg
Sydsvenska Beagleklubben