Ulvekets Cita OBS tiderna är cirkatider då uppdatering sker

08.35 Cita har enligt domaren tydliga slag.

09.15 Cita kör på just omkring 30 minuter

10.05 Cita kör på, just nu cirka 70 min och en tappt...

11.05 Cita kopplad efter full tid 90 min hare. Släppt på nytt...... Grattis

12.05 Bytt område och släppt igen

13.05 Cita just nu 45 min hare och drevet fortlöper

14.05 Cita 60 min hare, jobbar på tappt

Avslut Cita avslutade dagen med omkring 60 min hardrev. Hund kopplad för dagen.

Dag 1

08.35 Ute på sök, Cita har ännu inte haft några slag att jobba på.

09.15 Cita jobbar på slag, lite väckskall

10.05 Cita går troligen efter räv.

11.05 Hunden tillbaka ute på sök

12.05 Fortarande inget upptag ligger ute på sök

13.05 Cita kopplas och avbryter för dagen

14.05

Avslut