J SE39677/2013 Nalle, ägare Lars Lindkvist, Mälardalens Beagleklubb

Dag 2

  • 09:30 Nalle jobbar på slag
  • 10:45 Nalle har bytt provområde, söker av terrängen bra.
  • 13:35 Nalle kopplad för dagen

Dag 1

  • 09:32 Nalle söker, inget upptag ännu
  • 10:34 Nalle upptag 09:58
  • 12:03 Nalle kopplad efter ett tredje pris.
  • 12:39 Nalle släppt ingen 12:16 i ny såt
  • 13,40 Nalle avslutat för dagen klockan 13:25