Hjärtebos Lotus OBS tiderna är cirka tider då uppdatering sker

Dag 2

08.45 Lotus fick slag 08:09 upptag på okänt 08:13 just nu tappt. Drevtid hittills ca 13 min

09.35 Lotus fick dötappt efter 12 min i första släppet. Förflyttning och nytt släpp.

10.25 Lotus ligger ute och söker.

11.25 Har inte hänt något sedan senaste rapporten mer än att Lotus är ute på sök.

12.25 Lotus jobbar på men ännu inget nytt upptag.

13.25 Inget hänt sen förra rapporteringen mer än att man har förlyttat sig till nytt område.

14.25 Då har Lotus kopplats och avbryter provdagen.

 

Dag 1

08.45 Fick slag 08:09 upptaget kom 08:19

09.35..................

10.25...................

10:55 ....................

11.25 Lotus har fått ihop 90 min på hare, nytt släpp och nytt upptag.

12.25..................

13.25.................

14.25 Lotus kopplad, preliminärt resultat 1 plus 3 hare.

Avslut

J Hjärtebos Lotus
Ägare: Patrik Rolandsson
Värmland/Dals Beagleklubb