Sven Granström ställer upp som ny ordförande.

Det är med glädje vi i valberedningen kan presentera ett förslag till BCS inför BF 2018. Ett förslag som är mycket väl förankrat i hela Beaglesverige från norr till söder. Den gode Sven har tvekat länge, men med mycket uppbackning och samtal från många inom klubben, har han känt stödet och tackat ja.

De kontakterna mellan våra LA och Sven tror vi också öppnar upp för en fortsatt fruktbärande dialog mellan central verksamhet och våra LA och gräsrötter. Något som vi vet ligger Sven varmt om hjärtat.
Vi i valberedningen har faktiskt under det senaste året inte haft någon kontakt med Sven om ordförandeskapet. Det har, som synes mycket förtjänstfullt, andra skött om.
 
Det stöd och det go som vi upplevt från många håll inom vår klubb har också lett till att det känns som vi fyller en ny styrelse med entusiasm och engagemang. Vi tror att de nya kan få uppleva ett positivt arbetsklimat tillsammans med de gamla uvarna Folke och Göte under Svens vana föreningshänder.
 
Det blir en klar föryngring med två spännande och redan rutinerade kvinnor som Madde Bäck på utställningssidan och Camilla Gääw med avelsfrågorna. Ambulanssjuksköterskan och vår nuvarande revisor Sebastian Lindén byter av Eric Blomquist.  Björn Aspelin stiger upp från sin ersättarplats.
 
Skaraborgaren Carl Mikael Bremer tar gärna och med entusiasm hand om Beagle efter Kent och Christoffer Björk, reklamkille från Kalix, har lovat hjälpa till med hemsidan och annonser. Som nya börjar de som ersättare. Som ni ser kommer vi att föreslå att styrelsens storlek åter går ner på 6 ledamöter + ersättare.
 
Vi i valberedning hoppas att BF-delegaterna ska få chans att träffa hela den nya styrelsen live på plats i Södertälje. Vi hoppas också att vi i en snar framtid kan göra en närmare presentation av alla nya på vår hemsida.
 
Med tacksamma hälsningar till alla som bidragit.
Leif, Dick och Sixten.