Välkommen som medlem i Svenska Beagleklubben!

Som medlem får du medlemstidningen Beagle fyra gånger per år och du får delta i klubbens alla aktiviteter såsom ställa ut på våra lokalklubbsutställningar, starta på drevprov mm.

Medlemskapet är rullande, dvs från och med att inbetalningen kommit in är du medlem ett år framöver.

Medlemsansökan  fyll i vårt formulär här nedanför anmälan går direkt in till SKK som har hand om vårt medlemsregister - och du kommer att erhålla medlemskort och inbetalningskort inom 2-3 veckor.
 

Du kan även  ringa 08-795 30 50, eller maila till: Svenska Kennelklubben, Medlemsregistret om du vill bli medlem i SBIK
OBS! Ange Svenska Beagleklubben och vilken lokalavdelning du vill tillhöra.
 

OBS! Nedanstående formulär kan endast användas för att anmäla nytt medlemskap

Ny medlem

Här nedan kan du ansöka om medlemskap i SBIK.


Vill du ändra ett befintligt medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning, telefon 08-795 30 50 (mån-fre kl 10-12 och 13-15) eller skicka e-post till medlem@skk.se 

  • Fylls i endast vid ansökan om familjemedlem,


Valpköparmedlemskap/SBK

Här nedan kan du som uppfödare anmäla valpköparmedlemskap till dina valpköpare i Svenska Beagleklubben (SBK) 100:-/per valpköpare

Vid frågor kontakta SKK medlemsavdelning,
medlem@skk.se eller 08-795 30 50


  • Om annat land än Sverige? Ange vilket.