Redovisning av viltspår för starter t.o.m. 2018-11-05

Resultatlistan i pdf NY


Ni som vill vara med och tävla om BÄSTA VILTSPÅHUND!

Skriv ut skogsprotokollet (nedan) och be domaren fylla i poängen.
Skicka sen till viltpåransvarig i Beagleklubben.

Årsrapport över SBlK:s viltspårprov 2016

Under 2016 har totalt 222 starter genomförts inom SBlK ( detta är en minskning med 30 starter jämfört med 2015) varav 47 Beaglar, vilket också är en minskning med 18 starter. Läs hela rapporten här.

Information från vårt grannland i väster (Danmark)

Styrelsen i Den Danske beagle klub har efter følge beslutte at ændre nogle ting vedr. klub brugschampionat og da jeg først få informationer om det her i dag ikke kender til dens udformning skal der ses bort fra stykket der dreje sig om klub brugschampionat.

Men stykket vedr. vildtsporchampion i Sverige i forvejen , kan man gå direkte  på en dansk schweissprøve på 20t/1000m, og opnå titlen DKSCH, hvis flg. er opfyldt: 1x 1. præmie på 20t/1000 m spor samt min. 1 x Good på en FCI-anerkendt udstilling.

Info angående Viltspårprov

  • Varje LA meddela Gote Roman när ni sa ha era prov.
  • Skicka resultatlistorna den Sista i varje månad till viltspårsansvarig i SBIK.
  • Varje LA skicka in en kopia av Beaglarna som startat till v-spårsansvarig i SBIK.
  • Ni som vill vara med och Tävla om Bästa Viltspårhund, skicka en kopia av protokollet till ansvarig för viltspårsverksamheten.

Vid jakt är varje jägare enligt lag skyldig att ha tillgång till en eftersökshund.

Vid viltspårproven tar man reda på vilken förmåga och vilken vilja hunden har att följa ett utlagt spår. Vid träning och tävling lär sig också hundföraren mycket om hur hans hund uppför sig i olika eftersökssituationer vid till exempel störningar i form av färska viltspår. Kunskapen om hundens uppträdande och förmågan hos hunden att envist och utan att låta sig störas av olika yttre förhållanden kunna följa spårlöpan har man sedan mycket stor nytta av när man skall spåra trafikskadat eller skadeskjutet vilt. Ett väl samkört eftersöksekipage är det absolut säkraste och i många fall också det enda sättet att kunna förkorta lidandet hos ett skadat vilt.

Svenska Beagleklubbens viltspårprovprogram fyller en viktig jaktetisk funktion och vi uppmanar alla som seriöst sysslar med jakt att använda beaglen även till detta. Beaglen har en ypperlig näsa och den har mycket lätt för att följa konstgjorda spår och självklart har den inga problem vid "skarpa" eftersök av skadat vilt.

Vi följer numera de viltspårregler som är fastställda av Svenska Kennelklubben.

Observera att registrering krävs för inköp av blod till spårträning och prov.
Läs mer på
jordbruksverkets hemsida!

 

 

Starta era beaglar och var med o tävla om Årets bästa viltspårhund.

Minst 3 starter i öppen klass med 3 olika domare varav minst 1 start vid ordinarie prov.

Ordinarie prov kan göras i annan klubb.

Om ni startar i annan klubb skicka en kopia av resultatet till viltspårsansvarig.

Göte Roman Tel.036-616 95
070-826 16 95


För mer information skicka ett mail till adressen nedan.

gote.roman@telia.com

Jaktprovs-kommmitte’n

Statuter för årets Bästa viltspårhund .

 

Minst 3 starter i öppen klass med 3 stycken olika domare,

Varav minst 1 start vid ett ordinarie spårprov.

 

 Poäng ges enligt följande

 

                                          :              1:a pris med HP 10 poäng

                                                         1:a pris 8 poäng

                                                         2:a pris 6 poäng

                                                         3:e pris 4 poäng

 

Poängsumman divideras med antalet starter.

Skulle fler hundar hamna på samma poäng vinner den äldsta hunden

 

Hundarna erhåller var sitt diplom, diplomen till segraren eller segrarna delas ut vid BF det är BF.