08:55 Clinton markerar slag 08:07, upptag 08:09 dreiver för fullt.
09:29 Clinton har tappt sen 09:22 vid en bäck som är ca 3 m bred.
10:27 Clinton kopplades 10:10. Återgår till bilen för nytt släpp. Fick ihop 67 min drevtid på första släpp. Bröt pga av bred bäck.
11:01 Clinton släpps på nytt orråde kl 10:40. Har ej markerat slag ännu
13:33 Clinton drivit till full tid.
14:20 Clinton nytt släpp och markbyte 14:10
14:58 Clinton kopplad och avbryter för dagen.

SE16649/2016 Vistenas Clinton
Ägare: Conny Bingebo
Västerbottens Beagleklubb