OBS Ändrat telefonnummer och pinkod för telefonmöten.
 

För att få  telefonnummer samt pinkoder maila webbmastern.

 

 

Allt om tävlingarna (Småhunds SM, SM och Nordiska Mästerskapen) som varit under höst/vinter 2017 kan Ni läsa mer om här.

Välkommen till Beagleklubben

För att bli medlem i Svenska Beaglklubben klicka på bilden till höger (då slussas du vidare till ansökningsformulär)

Medlems frågor kontakta.

Göte Roman 036-61695, 070-826 16 95

För ansökan om bruksuppfödarpris, bruksavelspris, Svenska Beagleklubbens unghundspris,
Svenska beagleklubben Riksdiplom, Otto Bengtsson- Hedströms vandringspris ska ansökan skickas till Avelskommittén som enligt BCS beslut handlägger dessa ansökningar. Statuter för de olika priserna hittar ni HÄR Ansökningar skickas in till (följ länken nedan)
 
Avelskommittén

Ansökan skall vara Svenska Beagleklubben (AK) till handa senast den 31 mars.

 Lite intressant information från AK Registrerings statistik 2017  PowerPoint presentation

(klicka nedan för att se statistik för 2017 i PDF format)

NY DREVPROVSSÄSONG 2017-2018

Denna säsong blir den första med de nya, reviderade, drevprovsreglerna.
I samband med att de nya reglerna införts så har vi även följande nyheter angående stambokföring av resultaten:
Utöver vad som tidigare stambokförts kommer nu även information om Jaktlust, Lämplig Rå/Hjorthund (J/N) samt Tilläggsregistreringarna (nu inkluderande Skallfrekvens) att stambokföras.

Föregående drevprovssäsong kom vi upp i hela 397 drevprovstarter, vilket åstadkoms av 195 individer. Dessa siffror betydde en rejäl ökning i förhållande till säsongen innan. Låt oss ha som målsättning att under den kommande säsongen med råge överträffa dessa siffror! Framförallt är det ur avelsutvärderingssynpunkt betydligt värdefullare att fler individer startar på prov någon/några gånger än att ett fåtal startar väldigt många gånger!

Därför: alla Ni där ute som inte haft för vana att gå på drevprov med er hund ta nu chansen och kontakta er Lokalavdelnings Drevprovsansvarige och anmäl Er!!  Ett drevprov är inte konstigare än en vanlig jaktdag! Läs mer här


SBlK - ARBETSGÅNG DREVPROVSREDOVISNING 2017-2018
 

Domarkompendium, klicka på bilden nedan för att ladda ner.

Nya championatregler Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31

Kolla så att du/ni är medlemmar i den lokalavdelning ni vill tillhöra

Det har visat sig att SKK/medlemshanteringen under slutet av 2015 har uppdaterat sitt medlemsregister, detta har inneburit att en del av våra medlemmar har flyttats till en närliggande lokalavdelning. (SKK har uppdaterat efter en gammal postnummer indelning)

Denna uppdatering har SBIK kommit överens med SKK/medlemsavd. att upphöra med.

Medlemmar kan själva kontrollera på sitt medlemskort vilken lokalavdelning man tillhör skulle det var fel, meddela SKK den rätta tillhörigheten på (tel. 08-795 30 50  SKK/medlemsavdelningen) be att dom ändrar till rätt lokalavdelning.

Besök på hemsidan

&

Online just nu.