Sidan uppdaterad 13 dec

Drevprovsresultat NYTT

MLS listan uppdaterad 

OBS Ändrat telefonnummer och pinkod för telefonmöten.
 

För att få  telefonnummer samt pinkoder maila webbmastern.

 

 

Grattis till Er alla 

Från vänster Reiner Melin, Andrea Munkhammar/Peter Ode, Jan-Erik Söderström

Resultatlistan  Beagle SM 2017
 

Topp 3 vid SM 2017

Från vänster Reiner Melin med Dino, Hattbergets Hera och Jan-Erik Söderström med Stigsjödalens Rex

Beagle SM 2017 NYTT
Vi samlades söndag kväll på Tånga heds mäss. Det intogs lite mat och därefter lottades marker och domare ut. Hundägare och vägvisare fick träffas så att man kunde förbereda inför morgondagen. Med Christer Hagel och Stig Bertilsson vid rodret samt med Uno i köket kändes det ganska tryggt. läs vidare.

Foton från SM nedan (klicka på bilden för att se i större format.)

Småhunds SM 2017

Resultatlistan nedan

Kan konstatera att trots blygsamma placeringar så gjorde våra beaglar kanonresultat.
(Klicka på resultatlistan för större format)

Målens Dixe dubbeletta hare
Hjärtebos Max dubbetta rådjur
Skrovelmyras Celma etta rådjur

Från vänster: Kent Lök Hjärtebos Max, Ingemar lagledare, Petra Karlsson Målens Dixi och Erik Olsson Skrovelmyras Celma

Grattis till Peter Ode och Hattbergets Hera som blev 3:a på Nordiska Mästerskapen

NY Drevprovsprotokoll m.m från Nordiska

Drevprovsresultat från NM Selbu, Norge 25-26 nov. 2017 (2-dagarsprov)


1:a        Lag Finland med 21 landskampspoäng

2:a        Lag Sverige med 15 landskampspoäng (363 drevminuter)

3:a        Lag Norge med 15 landskampspoäng  ( 270 drevminuter)

Nordisk Mästare; Finska hunden FI 22262/09 Hamitan Hamppa med 337 konkurrenspoäng.

 2:a inviduellt var Norska hunden NO 56601/10 Ticko med 337 konkurrenspoäng, men med kortare drevtid.

 3:a individuellt var Svenska hunden SE 38931/2012 Hattbergets Hera med 328 konkurrenspoäng.

De två andra svenska hundarna; SE26943/2011 Släntens Herta och SE 31865/2013 Stigsjödalenas   Rex kom på  5:e resp.  8:e plats med 305 resp. 72 konkurrenspoäng.

Info Bo Ynger lagledare.

NY DREVPROVSSÄSONG 2017-2018

Denna säsong blir den första med de nya, reviderade, drevprovsreglerna.
I samband med att de nya reglerna införts så har vi även följande nyheter angående stambokföring av resultaten:
Utöver vad som tidigare stambokförts kommer nu även information om Jaktlust, Lämplig Rå/Hjorthund (J/N) samt Tilläggsregistreringarna (nu inkluderande Skallfrekvens) att stambokföras.

Föregående drevprovssäsong kom vi upp i hela 397 drevprovstarter, vilket åstadkoms av 195 individer. Dessa siffror betydde en rejäl ökning i förhållande till säsongen innan. Låt oss ha som målsättning att under den kommande säsongen med råge överträffa dessa siffror! Framförallt är det ur avelsutvärderingssynpunkt betydligt värdefullare att fler individer startar på prov någon/några gånger än att ett fåtal startar väldigt många gånger!

Därför: alla Ni där ute som inte haft för vana att gå på drevprov med er hund ta nu chansen och kontakta er Lokalavdelnings Drevprovsansvarige och anmäl Er!!  Ett drevprov är inte konstigare än en vanlig jaktdag! Läs mer här


SBlK - ARBETSGÅNG DREVPROVSREDOVISNING 2017-2018
 

Domarkompendium, klicka på bilden nedan för att ladda ner.

Nya championatregler Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31

Kolla så att du/ni är medlemmar i den lokalavdelning ni vill tillhöra

Det har visat sig att SKK/medlemshanteringen under slutet av 2015 har uppdaterat sitt medlemsregister, detta har inneburit att en del av våra medlemmar har flyttats till en närliggande lokalavdelning. (SKK har uppdaterat efter en gammal postnummer indelning)

Denna uppdatering har SBIK kommit överens med SKK/medlemsavd. att upphöra med.

Medlemmar kan själva kontrollera på sitt medlemskort vilken lokalavdelning man tillhör skulle det var fel, meddela SKK den rätta tillhörigheten på (tel. 08-795 30 50  SKK/medlemsavdelningen) be att dom ändrar till rätt lokalavdelning.

Besök på hemsidan

&

Online just nu.