Välkommen till Beagleklubben

Hitta det du söker på hemsidan

NYTT Beaglefullmäktige på distans skall genomföras den 9 maj NYTT

DREVPROVSSÄSONGEN 2019-2020 AVSLUTAD! NYTT
 
Vi har nu gjort bokslut för säsongen som nästan innebar nytt deltagarrekord.  Vi har bokfört 504 starter (503 Drevprov + 1 RR-prov) vilket är det näst högsta antalet någonsin i klubbens historia!!
Detta är oerhört glädjande och kommer förhoppningsvis aveln till godo framöver. 
Ett stort tack till alla i våra Lokalavdelningar som sett till att genomförandet av detta gått bra med alla nödvändiga arrangemang; anskaffning av provmarker, domartillsättning, kollegier och inrapportering!
Från alla provstarterna har vi utvärderat listorna över säsongens Bästa Hund på Drevprov för respektive djurslag.
STORT GRATTIS TILL VINNARNA!  
Diplom kommer att delas ut till vinnarna vid kommande BF (när det nu kommer att infalla....)
 
JpK/Folke

Nu ställs SKKs klubbverksamhet in!

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. 

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av Centralstyrelsens beslut på gund av covid-19 ställas in med hänvisning till force majeure.

DREVPROVSREGLER ADB, BASSET, BEAGLE & DREVER  
REMISS 1 INFÖR NY LÅSNINGSPERIOD 20220701

 
20220701 börjar ny låsningsperiod på 5 år för våra Drevprovsregler. Ev ändringar inför den nya låsningsperioden ska vara SKK tillhanda senast 20210630. Regelgruppen med representanter för ADB, Basset, Beagle och Drever har under den gångna hösten och vintern arbetat med att revidera regelverket baserat på de synpunkter/önskemål som inkommit från klubbarna under föregående år. Som ni säkert förstår så är det svårt att kunna tillmötesgå alla önskningar. Vi har att ta hänsyn till, att vi är fyra rasklubbar under samma reglemente, SKK:s krav och önskningar, lagar och förordningar samt inte minst att vi kan försvara våra regler inför omvärlden.

I länken nedan finns 1:a remissutgåvan. Remisstiden på den är satt till 1 maj 2020, innebärande att vi i Regelgruppen vill ha in eventuella synpunkter senast detta datum.Det som är ändrat i förhållande till dagens regler är infört med röd text och det som är borttaget är i röd överstruken text. Skicka synpunkter/frågor/förslag till Er rasrepresentant i Regelgruppen!

PS De allmänna regler som SKK står för och som ligger först i regelhäftet kommer också att revideras men vi har ännu inte fått del av detta. Uppdatering kommer att ske så fort vi fått underlaget DS

REMISS 1 INFÖR NY LÅSNINGSPERIOD 20220701 


För ADB:       Stefan Modin                       mail:modin.stefan@hotmail.com

För Basset:    Håkan Hemäng                   mail:hakan@hemang.se
                      Kalle Lieszkovszki               mail: kallel@bahnhof.se

För Beagle:    Folke Johansson                mail: johanssonfolke51@gmail.com
                      Sven Granström                 mail: sven.g.granstrom@gmail.com

För Drever:    Ronny Westin                     mail:ronny.w@svenskadreverklubben.se
                      Ingvar Karlsson                  mail: ingvar.k@svenskadreverklubben.se

NYTT DAGS ATT ANSÖKA OM KLUBBENS OLIKA PRISER.
 

För ändamålet finns ett antal formulär framtagna. Använd dessa så blir det enklare för oss som ska handlägga och granska era ansökningar!

-          Ansökan om Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris handläggs av Avelskommittén/Camilla Gääw, e-post: jakt@skanninge.com
  
-          Ansökan om Riksdiplom, Unghundspris och Otto Bengtsson Hedströms VP
           handläggs av Jaktprovskommittén/Folke Johansson, e-post: johanssonfolke51@gmail.com

Nedan finns formulären för ansökan i PDF format samt Word 

Championatregler Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31

Domarkompendium, klicka på bilden nedan för att ladda ner.