Sidan uppdaterad 20 november

Resultat från region Syd o Norr till SM 2017 längre ner på sidan.

Viltspårresultat i sorterat i namnordning

Drevprovresultat NYTT

MLS listan uppdaterad

Nu är det bara 10 dagar kvar av Beagle enkäten (finns lite längre ner på denna sida). Gensvaret från medlemarna har hittills varit väldigt ringa, som jämnförelse med våra grannländer Finland o Norge så kan vi berätta att vi ligger milvis efter. Hade vi haft det antalet svar som inkommit i Finland o Norge kunde vi varit stolta.

Ni som ännu inte fyllt i enkäten gör det nu och påminn era beaglekompisar.

Följ Småhunds SM på Jaktjournalens hemsida (klicka på bilden ovan)

Besök på hemsidan

&

Online just nu.

 

Vid avelskonferansen i Finland sommarn 2016 framkom en önskan om att genomföra en gemensam NORDISK UNDERSÖKNING AV BEAGLE 2017 i Norge, Finland och Sverige. Syftet med undersökningen är att få grepp om hur och vad vi använder våra hundar till och för att utveckla samarbetet framför allt vad gäller avelsfrågor.

Liknande undersökning har tidigare genomförts i Finland vid tre tillfällen 1979, 1993 och 2007.

Efter att enkäten är avslutad den 30 november kommer arbetet med att sammanställa densamma att startas upp och kommer någon gång i början av 2018 att publiceras i PowerPoint form här på hemsidan (Även en redovisning från Norge o Finland kommer att vara tillgänglig.)
 
En länk till enkäten kommer att läggas ut här den 1 november när enkäten startar.

UTTAGNING TILL SM 2017, Region Syd
Vid regionmöte med klubbarna i region Syd våren 2017 beslöts att regionen återigen skulle ha uttagning till Beagle-SM som ett tvådagarsprov på en plats där regionens alla klubbar samlades. (läs mer här) Bilder från kollegium efter första dagen.

OBS Ändrat telefonnummer och pinkod för telefonmöten.
 

För att få  telefonnummer samt pinkoder maila webbmastern.

 

 

NY DREVPROVSSÄSONG 2017-2018

Tiden rinner iväg och nu börjar EN NY drevprovssäsong igen!!

Denna säsong blir den första med de nya, reviderade, drevprovsreglerna.
I samband med att de nya reglerna införts så har vi även följande nyheter angående stambokföring av resultaten:
Utöver vad som tidigare stambokförts kommer nu även information om Jaktlust, Lämplig Rå/Hjorthund (J/N) samt Tilläggsregistreringarna (nu inkluderande Skallfrekvens) att stambokföras.

Föregående drevprovssäsong kom vi upp i hela 397 drevprovstarter, vilket åstadkoms av 195 individer. Dessa siffror betydde en rejäl ökning i förhållande till säsongen innan. Låt oss ha som målsättning att under den kommande säsongen med råge överträffa dessa siffror! Framförallt är det ur avelsutvärderingssynpunkt betydligt värdefullare att fler individer startar på prov någon/några gånger än att ett fåtal startar väldigt många gånger!

Därför: alla Ni där ute som inte haft för vana att gå på drevprov med er hund ta nu chansen och kontakta er Lokalavdelnings Drevprovsansvarige och anmäl Er!!  Ett drevprov är inte konstigare än en vanlig jaktdag! Läs mer här


SBlK - ARBETSGÅNG DREVPROVSREDOVISNING 2017-2018
 

 Nedan finns de nya drevprovsprotokollen samt nya skogskort

Drevprovsprotokoll

Skogskort
 

Domarkompendium, klicka på bilden nedan för att ladda ner.

Nya championatregler Gäller från 2017-01-01 till 2021-12-31

Kolla så att du/ni är medlemmar i den lokalavdelning ni vill tillhöra

Det har visat sig att SKK/medlemshanteringen under slutet av 2015 har uppdaterat sitt medlemsregister, detta har inneburit att en del av våra medlemmar har flyttats till en närliggande lokalavdelning. (SKK har uppdaterat efter en gammal postnummer indelning)

Denna uppdatering har SBIK kommit överens med SKK/medlemsavd. att upphöra med.

Medlemmar kan själva kontrollera på sitt medlemskort vilken lokalavdelning man tillhör skulle det var fel, meddela SKK den rätta tillhörigheten på (tel. 08-795 30 50  SKK/medlemsavdelningen) be att dom ändrar till rätt lokalavdelning.

FÖR ATT UNDVIKA PROBLEM PÅMINNS ALLA ARRANGÖRER VAD SOM GÄLLER ANGÅENDE VILKA HUNDAR SOM HAR RÄTT ATT DELTA VID PROV OCH UTSTÄLLNINGAR LÄS MER HÄR